Przetoka odbytu jest nieprawidłowym połączeniem pomiędzy błoną śluzową odbytu a skórą.

Często pierwszym objawem jest ropień okołoodbytniczy, który po nacięciu długo się nie goi. Leczenie chirurgiczne przetok jest bardzo skomplikowane. Konieczne jest wykonanie diagnostyki obrazowej celem określenia rodzaju przetoki i odpowiedniego leczenia.