Zakrzepica żył splotu odbytniczego objawia się bolesnym, wyczuwalnym guzkiem, który może ulegać stopniowemu powiększaniu

Osiąga średnicę nawet kilku centymetrów. Samoistne pęknięcie i ewakuacja fragmentów skrzeplin chwilowo zmniejszają objawy. Do zakrzepicy może prowadzić spożycie pikantnych pokarmów, alkoholu, wytężony wysiłek fizyczny czy przesiadywanie na zimnej powierzchni. Choroba często mylona jest z hemoroidami. Pacjenci na własną rękę stosują leki na hemoroidy, które nie zmniejszają dolegliwości. Początkowo zalecane jest leczenie zachowawcze . Jeśli nie przynosi ono ulgi wtedy pacjent kwalifikowany jest do rozcięcia zakrzepu i usunięcia zawartości. Po zabiegu skrzepliny może dojść do nawrotu.

Opis przypadku ze zdjęciami

Na Zdjęciu nr 1 przedstawiono zakrzepicę żył splotu odbytniczego u chorego, który zgłaszał silne bóle, Dotychczasowe leczenie zachowawcze było nieskuteczne i pomimo samoistnego „pęknięcia” dalej utrzymywał się ból.  

Z powodu dolegliwości i dużych rozmiarów zaproponowałem rozcięcie i usunięcie skrzeplin w znieczuleniu miejscowym (Zdjęcie nr 2.)

Zdjęcie nr 3 przedstawia pacjenta w 3 dni po zabiegu z widocznym jeszcze obrzękiem w miejscu nacięcia. Jest to naturalny proces gojenia tej okolicy. Co ważne pacjent zgłaszał znaczne zmniejszenie dolegliwości

Zdjęcie nr 4 po całkowitym zgojeniu